بهروز بقایی: کتابخانه‌گردی را جدی بگیریم

بهروز بقایی

بهروز بقایی بازیگر سینما و تلویزیون از آن هنرمندانی است که همواره ارتباطی نزدیک با اهل ادب داشته و برای همین مناسکی مانند کتابخانه‌گردی را مفیدفایده به حال کتاب می‌داند.

پاتوق هنر: بهروز بقایی با تأکید بر جایگاه مهم کتاب در زندگی هنرمندان اظهار داشت: کتاب ابزار کار ماست؛ هر جا کتاب باشد یک فکر و یک اندیشه وجود دارد. کتاب هر جا هست ذهن را می‌سازد و از همین ساختن ذهنهاست که جامعه به نوزایی می رسد.

بقایی با بیان اینکه مراسم کتابخانه گردی را باید از شعار خلاص کرد اظهار داشت: هر فعالیت فرهنگی که آغشته با شعار شود هویت خودش را از دست میدهد پس چه بهتر که سعی شود مراسمی مانند کتاب گردی یا کتابخانه گردی با ارائه یک برنامه عملیاتی برای شناخت نقاط ضعف کتابخانه ها و بهبود آنها صورت پذیرد. در آن صورت است که قطعا کتابخانه گردی به حال جامعه ما مفید خواهد بود.

بازیگر آثاری نظیر «همسران» و «شب روباه» با اشاره به اهمیت کتاب در زندگیش گفت: سالهاست عضو کتابخانه های مختلف هستم و سعی می کنم منابع مطالعاتیم را از این طریق تأمین کنم. در این سالها فهمیده ام کتابخانه های ما مخاطبانی از طیفهای سنی مختلف دارند که از نوجوان تا جوان و پابه سن گذاشتگان را شامل میشود و کمتر پیش آمده که درباره نیازهای اینها صحبت شود. کتاب گردی میتواند درباره این نیازشناسی هم به مدیران کمک کند.

بهروز بقایی درباره سیر مطالعاتیش در کتابخانه ها گفت: شاهنامه فردوسی از جمله کتبی است که هیچ گاه ارتباطم با آن قطع نمی شود. در کنار آن همه جور کتب مربوط به ادبیات فارسی را هم میخوانم چون فکر میکنم ادبیات است که با ما می جوشد و ما را به جوش و خروش می آورد. تاریخ و جامعه شناسی از دیگر کتبی است که در کتابخانه ها به دنبالشان رفته ام.

بقایی که اخیرا بازی در کمدی «به وقت خماری»محمدحسین لطیفی را پشت سر گذاشت ادامه داد: در تازه‌ترین تجربه بازیگریم هم تا توانستم کوشیدم از دامنه مطالعاتی ام برای پرداخت کاراکتر و قرار دادن درست حس و حال کاراکتر در دل ماجراها بهره ببرم. «به وقت خماری» یک کمدی موقعیت بود یعنی لحظات طنازانه کار از طریق اتفاقات طنازانه رخ می دهد و در چنین کمدی هایی بیش از پیش نیاز دارید به شناخت سبکهای اصلی کمدی و این مسأله برایم به دست نیامد مگر با مطالعه در منابع مطالعاتی مربوط به ژانر کمدی.

بهروز بقایی در پایان گفتگوی خود خاطرنشان ساخت: بدون کتاب نمیشود کار کرد. تا کتاب هست ما هستیم. پس چه خوب که آیین‌هایی مانند کتابخانه‌گردی را جدی‌تر از گذشته و با حضور مستمر چهره‌های فرهنگی-سیاسی در کنار اهالی فرهنگ پی گیریم تا بشود در درازمدت از این همراهی برای حل مشکلات جماعت کتابدار سود جست.

دیدگاهتان را بنویسید

*