سینما اندازه استقلال و پرسپولیس هم مهم نیست!

پاتوق هنر+میزانسن

تهیه‌کننده فیلم قاتل اهلی معتقد است اگر مدیران به اندازه استقلال و پرسپولیس به سینما بها دهند قطعا پایه‌های نظام محکمتر خواهد شد!

پاتوق هنر: منصور لشگری قوچانی، تهیه‌کننده سینما که این روزها فیلم «قاتل اهلی» را روی پرده سینماها دارد در گفتگو با برنامه «میزانسن» گفت: اگر مدیران به اندازه استقلال و پرسپولیس به سینما بها دهند قطعا پایه‌های نظام محکمتر خواهد شد و اگر احیانا سینما به نظام ضربه زده به خاطر جدی نگرفتن آن است. مشکل مدیران نیستند؛ مشکل سیاست‌گذارانند! عین این وضعیت درباره فضای مجازی وجود دارد یعنی به جای ساماندهی به فکر قلع و قمعند.

دیدگاهتان را بنویسید

*