۱۰۰ سالن جدید برای سینمای ایران!

پاتوق هنر+سالن سینما

نیروهای مسلح در کل کشور حدود ۲۵۰۰ سالن دارند که قرار است در گام اول حدود ۱۰۰ سالن را که در محیط نظامی قرار ندارند، وارد چرخه اکران سینمای کشور کند.

پاتوق هنر: رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در گفتگو با جام جم گفت: نیروهای مسلح در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ سالن دارد ولی ما به دنبال استفاده از ظرفیت آن دسته از سالن‌هایی هستیم که بتوانیم برای اکران فیلم از آنها استفاده کنیم و مردم عادی به آنها دسترسی داشته باشند. از بین این ۲۵۰۰ سالن در گام نخست به دنبال این هستیم که حدود صد سالن را که در محیط نظامی قرار ندارند و مردم می‌توانند به آنها تردد کنند، وارد چرخه اکران کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

*